• Filtr s aktivním uhlím

-          Jak poznám, že je čas vyměnit filtr s aktivním uhlím?

Kromě sledování toho, kolik litrů bylo přečerpáno, můžete také pozorovat, že filtrovaná voda je méně chutná. Na rozdíl od filtru s membránami z dutých vláken bude uhlík pokračovat v práci i po uplynutí doby použitelnosti. Doporučujeme sledovat přibližně to, kolik litrů vody bylo z produktu LifeSaver přečerpáno.

-        Co je filtr s aktivním uhlím?

Filtr s aktivním uhlím je „volitelná“ výbava produktů LifeSaver. Odstraňuje chlór, zlepšuje chuť a vůni vody.

-          Jaká je životnost filtru s aktivním uhlím?

 •    Disk s aktivním uhlím LifeSaver Liberty ™ zpracuje přibližně 100 litrů vody.
 •    Filtr s aktivním uhlím v LifeSaver 4000UF a 6000UF zpracuje přibližně 250 litrů vody.
 •    Filtr s aktivním uhlím LifeSaver Cube zpracuje přibližně 100 litrů vody.
 •    Filtr s aktivním uhlím LifeSaver Jerrycan zpracuje přibližně 500 litrů vody.

-          Bude vodní filtr LifeSaver fungovat bez přidání filtru s aktivním uhlím?
Ano. Filtr s aktivním uhlím je volitelnou výbavou. Vodní filtr LifeSaver® bude i nadále odstraňovat veškerou mikrobiologickou kontaminaci s filtrem s aktivním uhlím nebo bez něj.

• Failsafe Technologie

-          Jak poznám, že je potřeba vyměnit filtr z dutých vláken?

Doporučujeme sledovat množství přefiltrované vody. Ale jakmile dojde k ukončení životnosti filtrační kazety, filtr se ucpe a přestane propouštět vodu. V tu chvíli je nutné filtr vyměnit.

-          Co je technologie FailSafe?
Technologie FailSafe indikuje, kdy je nutné vyměnit filtr z dutých vláken v čistícím zařízení LifeSaver. Jakmile je životnost filtru u konce, póry jsou ucpány nečistotami a zařízení přestane propouštět vodu. Tím indikuje nutnost výměny a zároveň zabraňuje požití kontaminované vody

 

LifeSaver Technologie

-          Mohu LifeSaver používat k ukládání nebo přenášení špinavé vody?
Ano. K tomu jsou produkty určeny. Jakmile je voda vyčištěna, existuje riziko opětovné kontaminace. S LifeSaver filtrujete vodu v okamžiku, kdy ji potřebujete vypít. 

-          Jak mohu naplnit produkt LifeSaver vodou?
Můžete nabrat vodu přímo do nádoby LifeSaver z jakéhokoli zdroje vody, včetně jezer, řek, potoků a rybníků. Dávejte pozor, abyste nekontaminovali výpustní ventil u LifeSaver Cube nebo LifeSaver Jerrycan špinavou vodou. Při ponoření do špinavé vody nechte víko lahve LifeSaver zavřené, aby zůstala tryska čistá. Alternativně lze vodu nalít do produktu LifeSaver z vodovodu, hadice, džbánu, vědra, systému pro sběr dešťové vody nebo z jakéhokoli jiného kontejneru vhodného pro zadržování vody. Do láhve LifeSaver Liberty ™ může být voda nalita nebo může být voda přes láhev přečerpávána. Tato láhev je totiž světový unikát: pomocí hadice, která je součástí balení, můžete vodu pumpovat přímo ze zdroje a prostřednictvím LifeSaver Liberty ™ plnit jiné nádoby čistou pitnou vodou.

-          Jak funguje technologie LifeSaver?

Filtrační nádoby LifeSaver jsou uzavřené tlakové jednotky vybavené filtry z dutých vláken a ručními pumpami. Pomocí pumpy je voda tlačena skrze filtry, jejichž póry o průměru cca 15 nanometrů (=0,000015 mm) zachytávají mikroorganismy včetně virů. Výstupní tryskou tak vychází pitná voda zbavená nežádoucích látek.

-          Jak dlouho trvá filtrace vody pomocí LifeSaver?
Filtrace probíhá prakticky okamžitě. Jakmile naplníte LifeSaver vodou, začnete pumpovat v ten samý okamžik vytéká z nádoby čistá pitná voda.

-          Co všechno z vody dokáže odfiltrovat systém LifeSaver?
Technologie filtrů z uhlíkových vláken v produktech LifeSaver odstraňuje mikrobiologickou kontaminaci z vody. Láhev LifeSaver Liberty ™ odfiltruje 99,999% virů, 99,9999% bakterií a 99,99% cyst. Všechny ostatní produkty LifeSaver odfiltrují 99,99% virů, 99,9999% bakterií a 99,99% cyst.

-          Jak jsou veliké póry vodních filtrů LifeSaver?
Výrobci membrán nemohou určit přesnou jednotnou velikost pórů napříč všemi svými membránami kvůli odchylkám, ke kterým dochází při výrobě. Z tohoto důvodu LifeSaver neuvádí konkrétní číslo. LifeSaver ale může zaručit, že membrány používané v našich výrobcích mají velikost pórů zajišťující požadavky na mikrobiologickou redukci podle standardů NSF P231 a EPA. LifeSaver je proto jeden z nejspolehlivějších filtrů na vodu na světě.

Dlouhodobé skladování

-          Pokud jsem nepoužíval LifeSaver déle než jeden měsíc, co mám udělat před jeho opětovným použitím?

Před opětovným použitím produkt LifeSaver vyčistěte, pokyny k čištění naleznete v příručce k produktu. V případě potřeby před novým použitím namontujte nový filtr s aktivním uhlím; pokyny najdete v uživatelské příručce k produktu.

-          Neplánuji používat svůj LifeSaver po dobu jednoho měsíce nebo déle. Jak jej mám uskladnit?

Pokud jste již produkt naplnili a používali jej, ale nyní jej nebudete používat po dobu jednoho měsíce nebo déle, doporučujeme filtr s aktivním uhlím zlikvidovat. Poté svůj produkt LifeSaver vyčistěte podle pokynů k čištění, které jsou podrobně uvedeny v příručce k produktu. Uvolněte tlak z produktu pomalým odšroubováním čerpadla, dokud neuslyšíte syčivý zvuk. V nádobě vždy uchovávejte nejméně 2,5 cm vody. Po uvolnění tlaku zašroubujte čerpadlo zpět na místo. Ujistěte se, že je čerpadlo pevně utažené a kohoutek je vypnutý. Skladujte v chladném prostředí mimo přímé sluneční světlo.

Údržba

-          Mohu použít produkt LifeSaver pokud mrzne?
Ano, můžete, ael voda unitř nádoby nesmí zmrznout. Doporučená provozní teplota je tedy více než 0°C. Aby nedošlo k zamrznutí, doporučujeme použít izolační obal nebo tašku.

 

-          Mohu produkt LifeSaver používat ve velkém horku?
Ano, nenechávejte však produkt LifeSaver po delší dobu na přímém slunečním světle. Maximální provozní teplota je 50°C.

 

-          Závisí životnost produktu LifeSaver na čistotě vody, která do něj vchází?
Ano. Obzvláště kalná voda může snížit životnost filtrů. V průběhu času voda, která obsahuje viditelné bahno a nečistoty, vytvoří vrstvu na povrchu filtrační kazety. Pravidelné čištění filtrů zvyšuje životnost produktu.

-          Jak dlouho vydrží můj vodní filtr LifeSaver?
Všechny vodní filtry LifeSaver obsahují vyměnitelné ultrafiltrační kazety. Tyto kazety se liší velikostí a velikost určuje množství vody, kterou bude kazeta filtrovat, než bude nutné ji vyměnit. Každá filtrační kazeta má dané množství litrů vody, které může za ideálních podmínek filtrovat. Pokud je kazeta skladována podle pokynů pro skladování a dobře udržovaná podle pokynů pro údržbu a péči, její životnost se prodlužuje. Příklad: filtrační kazeta na láhev LifeSaver 4000UF je určená k filtrování až 4 000 litrů vody. Pokud by uživatel filtroval 3 litry denně (podle doporučení Světových zdravotnických organizací pro denní příjem vody), byla by kazeta účinná až 3 roky a 7 měsíců.

-          Jak mám přepravovat svůj LifeSaver letadlem?
Nejprve uvolněte tlak v nádobě LifeSaver, pomalu odšroubujte čerpadlo, dokud neuslyšíte syčivý zvuk. Vypusťte veškerou vodu a znovu utěsněte, aby bylo čerpadlo našroubováno zpět na místo. Bezpečně zabalte do podpalubí nebo do příručního zavazadla, abyste nádobu chránili před nárazem. Po dosažení cíle nalijte do nádoby 2,5 cm vody.

-          Jak se dozvím, kdy je třeba vyměnit filtrační kazetu LifeSaver?
Jakmile se filtrační kazeta blíží konci své životnosti, je k profiltrování vody zapotřebí větší četnost pumpování. Dojde k situaci, kdy i přes doporučený maximální počet pumpování nepoteče žádná voda. Před instalací nové kazety zkontrolujte hladinu vody v produktu, protože důvodem snížení průtoku může být pouze nízká hladina vody. Produkt vyčistěte. Pokyny k čištění najdete v příručce k produktu.

 

-           Bude se filtrační kazeta 4000UF hodit do lahve 6000UF a naopak?
Ano, můžete nainstalovat kazetu 4000UF do pláště lahve 6000UF a naopak. Podobně můžete zprovoznit LifeSaver Jerrycan buď s kazetou 10 000 UF, nebo s kazetou 20000 UF.

 

• Životnost produktu

-          Jaká je trvanlivost filtru LifeSaver, když je zataven v hliníkové ​​fólii?
Originální hliníková fólie je velmi dobrou izolací proti vlhkosti. Pokud je filtr „zapečetěn“ v obalu, v jakém byl zakoupen, lze trvanlivost produktu prodloužit až na 10 let od data prodeje.

 

-          Jaká je trvanlivost vodního filtru LifeSaver?
Patentované ultrafiltrační vodní filtry LifeSavers mají minimální trvanlivost 3 roky. Tato trvanlivost je garantována od okamžiku, kdy si je zákazník zakoupí od autorizovaného prodejce nebo od oficiálního distributora, nikoli od data výroby. Dobré skladovací podmínky (tzn. mimo přímé sluneční záření a mimo extrémní vlhkost a teplotu) a uchovávání v původním obalu mohou prodloužit trvanlivost produktu až na 5 let. Nelze však zaručit životnost produktů nakoupených mimo autorizované maloobchodní partnery, protože jejich skladovací podmínky nebyly schváleny společností LifeSaver a jejich obrat není sledován. Po uplynutí této zaručené doby je jediným zaručeným způsobem, jak zjistit, zda je filtrační kazeta stále účinná, naplnění kazety (podle pokynů) a kontrola jejího průtoku. Proveďte kontrolu integrity membrány, abyste se ujistili, že produkt funguje správně, a pokud jím prochází voda, lze jednotku bezpečně používat. Od tohoto okamžiku udržujte filtr vždy hydratovaný.

 

-          Jaká je trvanlivost filtru s aktivním uhlím, když je tepelně uzavřena v hliníkové bariérové ​​fólii?
Originální hliníková fólie je velmi dobrou izolací proti vlhkosti. Pokud je filtr „zapečetěn“ v obalu, v jakém byl zakoupen, lze trvanlivost produktu prodloužit až na 10 let od data prodeje. Po otevření obalu lze filtr s aktivním uhlím skladovat další 3 roky, pokud je uzavřen ve fóliovém sáčku se zipovým zámkem, ve kterém byl dodán.

-          Jaká je trvanlivost filtru s aktivním uhlím?
Filtr s aktivním uhlím lze v původním polyetylenovém obalu skladovat až 3 roky od data prodeje. Uhlík je přírodní absorbent a po odkrytí (rozbalení) začne pracovat, proto by filtry s aktivním uhlím neměly zůstat nezapečetěné.

-          Jaká je záruka na produkty LifeSaver?
Pokud je produkt zakoupen od autorizovaného distributora / prodejce, na produkt se vztahuje dvouletá mezinárodní záruka od data nákupu, a to na vady materiálu a zpracování. Pokud se ukáže, že je váš produkt vadný do 2 let od data nákupu, měli byste jej vrátit prodejci, od kterého jste jej původně zakoupili. Icon LifeSaver podle svého výhradního uvážení opraví nebo vymění poškozené položky. Vždy uschovávejte doklad o nákupu s uvedením data, kdy jste zakoupili svůj produkt LifeSaver. Bez něho nejsme schopni nabídnout záruční servis. Záruka je nepřenosná a nevztahuje se na nákupy z druhé ruky.

 

• Specifikace produktu

 • Jaký je objem jednotlivých produktů?
 • LifeSaver Liberty ™ = 400 ml
 • LifeSaver 4000UF a 6000UF láhev = 750 ml
 • LifeSaver Jerrycan = 18,5L
 • LifeSaver Cube = 5L
 • LifeSaver C2 = 750L

-          Jaká je „suchá“ hmotnost každého produktu?

 • LifeSaver Liberty ™ vč. filtrační kazety = 0,425 kg
 • LifeSaver 4000UF a 6000UF Bottle vč. filtrační kazety = 0,635 kg
 • LifeSaver Jerrycan vč. filtrační kazety = 3,9 kg
 • LifeSaver Cube vč. filtrační kazety = 1,2 kg
 • LifeSaver C2 vč. filtrační kazety = 75 kg

-          Jaký druh plastu je používán při výrobě filtračních nádob LifeSave?
Všechny plasty používané při výrobě produktů LifeSaver jsou potravinářské kvality a neobsahují BPA a BPS.

• Skladování produktu

-          Jak lze produkty LifeSaver bezpečně uložit a skladovat?
Po naplnění udržujte membrány filtru hydratované tak, že v produktu LifeSaver budete vždy uchovávat alespoň 2,5 cm vody. Udržujte produkt uzavřený, nenechte membrány vyschnout

-          Jak mám skladovat filtry s aktivním uhlím?
Uložte všechny náhradní filtry s aktivním uhlím do originálního obalu nebo použijte vzduchotěsnou nádobu nebo plastový sáček. Vzduchotěsný obal zachová filtrům s aktivním uhlím až tříletou životnost.

-          Existuje nějaké omezení teploty, ve které mohou být produkty LifeSaver skladovány (neotevřené)?
Ano, pokud jsou filtry dosud nepoužívané, minimální skladovací teplota je -10 ° C  a maximální skladovací teplota je 50 ° C.

• Co produkty LifeSaver nedokáží odfiltrovat?

-          brakická voda
Brakická voda je směsí mořské a sladké vody. Vodní filtry LifeSaver nejsou vhodné k filtrování brakické vody právě kvůli obsahu soli. Filtry LifeSaver jsou schopné odstanit pouze částice ve vodě, nikoli rozpuštěnou sůl.

-          Chemikálie - pesticidy a těžké kovy
Chemické látky se mísí s vodou, což znamená, že jsou rozpustné. Vodní filtry LifeSaver odstraňují pouze částice ve vodě, nikoli částice v roztoku. Můžete však použít volitelný filtr s aktivním uhlím, který odstraňuje chlór, pachuť a zápach.

-          Káva a víno
Produkty LifeSaver nezmění kávu nebo víno na vodu.

-          Šedá voda
Šedá voda je odpad z vany, umyvadla, pračky a jiných kuchyňských spotřebičů a obsahuje mýdlo a čisticí prostředky, které jsou rozpustné ve vodě. Výrobky LifeSaver nemohou filtrovat mýdla a čisticí prostředky, protože nemohou odstraňovat částice v roztoku.

-          Microcystin
Vodní filtry LifeSaver odfiltrují mikrocystinové bakterie, nikoli však toxiny a chemikálie, které bakterie vylučují ve vodě.

-          Mořská voda
Vodní filtry LifeSaver odstraní veškerou mikrobiologickou kontaminaci mořské vody, ale neodstraní sůl. Je to proto, že sůl je ve vodě rozpuštěna a technologie LifeSaver filtruje pouze suspendované částice.

-          Moč
Vodní filtry LifeSaver odstraní mikrobiologickou kontaminaci z moči, ale protože je v moči určité množství soli, bude výsledná voda obsahovat určitou hladinu soli, kterou technologie LifeSaver nedokáže odstranit. Moč tedy lze v případě nouze filtrovat a vypít, ne však více než 4x (4x vypít a opět vymočit) , po té je už hladina soli v moči nebezpečná. Před použitím produktů LifeSaver k filtraci moči doporučujeme hledat alternativní sladkovodní zdroje.

Divize Distribution | Naše značky Ledlenser, Leatherman, Wiley X, Setolite, GoalZero
Copyright © 2024 MORIS design s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů